ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΥΔΑΤΟΠΤΩΣΕΙΣ: ΣΤΟΧΟΙ

Γενικός στόχος είναι να προσεγγίσουμε το θέμα της υδροηλεκτρικής ενέργειας γενικά και ειδικότερα στην Κρήτη, εναλλακτικά με τη βοήθεια των ΤΠΕ, για να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον των παιδιών.
Ειδικότερα: α) Να γνωρίσουν οι μαθητές τον τρόπο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τις υδατοπτώσεις και τα πλεονεκτήματά του.
β) Να προβληματιστούν για τη μικρή συμμετοχή των υδατοπτώσεων στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος στη χώρα μας και ειδικά στην Κρήτη.
γ) Να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για στροφή στις ΑΠΕ για λόγους περιβαλλοντικούς και οικονομικούς.
δ) Να πληροφορηθούν για τις δυνατότητες που υπάρχουν για δημιουργία Υβριδικών Σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο νησί μας, ξεκινώντας από την περίπτωση του φράγματος στους Ποταμούς Ρεθύμνης.