Γράφω σκέψεις,προτάσεις και σχόλια για τη βιομάζα

Η βιομάζα θέλει μέτρο.

Στην Κρήτη

Χρήση βιομάζας για λιπάσματα.
Πειραματάκι

Σε άλλες χώρες.

χώρος για προτάσεις και σκέψεις

Add a New Comment