ΜΟΥΣΙΚΗ

Άκουσε προσεκτικά το παρακάτω τραγούδι

Τώρα προσπάθησε με την ομάδα σου να το δραματοποιήσετε και να το παρουσιάσετε στην υπόλοιπη τάξη