ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

imagesCAQMRH2J.jpg

* Είναι άφθονη και διάσπαρτη.
* Δεν θα τελειώσει ποτέ.
* Βοηθά στην απεξάρτηση από ακριβά εισαγώμενα καύσιμα.
* Η τεχνολογία εκμετάλευσης της είναι περιβαλλοντικά ώριμη.
* Προσφέρει την καλύτερη περιβαλλοντικά λύση.
* Δεν την έχουν λίγα "τυχερά " κράτη, αλλά ΟΛΟΙ.
* Ενισχύει το ηλεκτρικό δίκτυο λόγω της διασποράς στην ανάπτυξη της.
* Ενισχύει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.
* Δίνει ενέργεια χωρίς καύσιμα.